ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/29/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

przygotowanie szczegółowej koncepcji i realizacji sesji zdjęciowych na potrzeby prowadzenia działań promocyjnych Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) w Warszawie

Zapytanie ofertowe

KLAUZULA RODO


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/28/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na: Analizy akustyczne wraz z wytycznymi w związku z przebudową i rozbudową widowni Amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego w Warszawie, przy ul. Elekcyjnej 17

TERMIN SKŁADANIA OFERT PRZEDŁUŻONO 19.10.2021

OKRES REALIZACJI – 3 TYGODNIE OD POPISANIA UMOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE

KLAUZULA RODO


 

Dostawa, montaż oraz uruchomienie mechaniki sceny amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury położonego w Warszawie Park Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej 17. NR WCK/2/ZP/2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 214 000 euro prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej także „ustawy Pzp” (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) – Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
Dostawa, montaż oraz uruchomienie mechaniki sceny amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury położonego w Warszawie Park Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej 17.

SWZ
Wyjaśnienie do SWZ
Załącznik nr 1
zal. 1 sopz
zal. 2 sopz
zal. 3 sopz
załacznik nr 1a
Zalacznik-1b
załącznik nr 2 – formularz oferty amfi
załącznik nr 3 Umowa dostawy WCK wzór
załącznik nr 4 – oświadczenie wykluczeniu
załącznik nr 4a – oświadczenie wykluczeniu podmiot udostępniający zasoby
załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnieniu warunków
załącznik nr 5a – oświadczenie o spełnieniu warunków podmiot udostepniający zasoby
załącznik nr 6 – wykaz dostaw
załacznik nr 7
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

KLAUZULA RODO

—————————–

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja_z_otwarcia_ofert


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/24/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:
Projekt przebudowy i rozbudowy Amfiteatru Wolskiego w Parku Sowińskiego w Warszawie, przy ul. Elekcyjnej 17

POBIERZ ZAPYTANIE

KLAUZULA RODO

Protokół z wyboru oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/23/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

Prowadzenie animacji dla uczestników spotkań sąsiedzkich w ogrodzie i Klubokawiarni w Wolskim Centrum Kultury w Warszawie przy ul. Działdowskiej 6

POBIERZ ZAPYTANIE

KLAUZULA RODO


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/08/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:Produkcję wydarzeń kulturalno – historycznych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego w Wolskim Centrum Kultury w Warszawie przy ul. Działdowskiej 6

ZAPYTANIE OFERTOWE

KLAUZULA RODO


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/22/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:
Wynajem przenośnych toalet WC wraz dozownikami do dezynfekcji rąk zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia które mają stanąć podczas wydarzeń organizowanych przez Wolskie Centrum Kultury w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie w sezonie 2021 r (kwota całościowa za zamówienia). wg. harmonogramu przygotowanego przez Zamawiającego.

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY


Dostawa, montaż oraz uruchomienie mechaniki sceny amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury położonego w Warszawie Park Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej 17.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 214 000 euro prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej także „ustawy Pzp” (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) – Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Dostawa, montaż oraz uruchomienie mechaniki sceny amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury położonego w Warszawie Park Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej 17.

SWZ

Szczegółowy Opis Zamówienia

Załacznik nr 1a

Zalącznik nr 1b

Załącznik nr 1 SOZ – rzut sceny z rozmieszczeniem wciągarek i mostów

załącznik nr 2 – formularz oferty

Załącznik nr 2 SOZ – rzut sceny z rozmieszczeniem gniazd

Załącznik nr 3 SOZ – lista kablowa

załącznik nr 3 Umowa dostawy WCK wzór

załącznik nr 4 – oświadczenie wykluczeniu

załącznik nr 4a – oświadczenie wykluczeniu podmiot udostępniający zasoby

załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnieniu warunków

załącznik nr 5a – oświadczenie o spełnieniu warunków podmiot udostepniający zasoby

załącznik nr 6 – wykaz dostaw

załącznik nr 7 – klauzula RODO

wyjaśnienie nr 1 do SWZ

Informacja Zamawiającego o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nr WCK/1/ZP/2021

Informacja z otwarcia ofert WCK/1/ZP/2021

WCK-1-ZP-2021_informacja_o_uniewaznieniu_postepowania

WCK-1-ZP-2021_informacja_o_wykonawcach,_ktorych_oferty_zostaly_odrzucone


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/21/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na: kompleksową usługę polegającą na ochronie mienia Wolskiego Centrum Kultury w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 17, we wszystkie dni tygodnia w systemie jednoosobowego dyżuru, w godzinach 20:00 – 8:00

POBIERZ ZAPYTANIE

Klauzula RODO


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/20/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wynikającej z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579, z późn. zm.), Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na: Zapewnienie zabezpieczenia medycznego wydarzeń organizowanych przez Wolskie Centrum Kultury w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie.
 1. Zamawiający: Wolskie Centrum Kultury ul. Działdowska 6, 01-184 Warszawa
 2. Przedmiot zamówieniaZabezpieczenie medyczne imprez masowych organizowanych przez Wolskie Centrum Kultury
  w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie
  w sezonie 2021 r. zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z 2009 r.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 6 lutego 2012 r. „w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej” wg. harmonogramu Zamawiającego
 3. Termin składania oferty: do 24.05.2021 godz. 12:00
 4. Adres składania oferty: osobiście u Zamawiającego, przy ul. Działdowskiej 6, 01-184 Warszawa, (Sekretariat), pocztą (decyduje data wpływu do Zamawiającego) lub pocztą elektroniczną na adres: s.maleszewski@wck-wola.pl
 5. Termin realizacji zamówienia: 3.07.2021 – 19.09.2021 r.
 6. Osoba kontaktowa: s.maleszewski@wck-wola.pl w godzinach 9:00-14:00

W odpowiedzi należy wypełnić i podpisać załącznik do zapytania ofertowego nr 2 i 3

ZAPYTANIE I ZAŁĄCZNIKI

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/19/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wynikającej z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579, z późn. zm.), Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na: Ochronę i zabezpieczenie imprezy masowej w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie

 1. Zamawiający: Wolskie Centrum Kultury ul. Działdowska 6, 01-184 Warszawa
 2. Przedmiot zamówienia: Ochrona imprez realizowanych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009r z późniejszymi zmianami oraz innych wydarzeń organizowanych przez Wolskie Centrum Kultury w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie w sezonie 2021 r. (kwota za jedną roboczogodzinę pracownika oraz wyszczególnienie wszelkich innych kosztów: dojazd pracowników, przygotowanie dokumentacji, kierownik ochrony itd.) wg. harmonogramu przygotowanego przez Zamawiającego
 3. Termin składania oferty: do 24.05.2021 godz. 12:00
 4. Adres składania oferty: osobiście u Zamawiającego, przy ul. Działdowskiej 6, 01-184 Warszawa, (Sekretariat), pocztą (decyduje data wpływu do Zamawiającego) lub pocztą elektroniczną na adres: s.maleszewski@wck-wola.pl
 5. Termin realizacji zamówienia: 3.07.2021 – 19.09.2021 r.
 6. Osoba kontaktowa: s.maleszewski@wck-wola.pl w godzinach 9:00-14:00

W odpowiedzi należy wypełnić i podpisać załącznik do zapytania ofertowego nr 2 i 3

ZAPYTANI I ZAŁĄCZNIKI

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/18/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na: Dostawę oraz montaż mebli, urządzeń w łazienkach i garderobach oraz pomieszczeniach socjalnych w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 w warszawie, zgodnie ze specyfikacją zamawiającego.

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE


Otwarty konkurs na prowadzenie zajęć

Ogłaszamy otwarty konkurs na prowadzenie zajęć artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych w sezonie 2021/2022

Nasza oferta jest skierowania do uczestników w każdym wieku: dzieci, młodzieży, aktywnych zawodowo dorosłych oraz dla seniorów. Są to zajęcia indywidualne, grupowe, jak i dla całych rodzin.

Prowadzący zajęcia instruktorzy i animatorzy będą mieli do dyspozycji dostosowane i wyposażone pracownie plastyczne, muzyczne, taneczne, ruchowe, fotograficzne, a także salę konferencyjno-szkoleniową, przestrzeń wystawienniczą oraz salę widowiskową.

W sezonie 2021/2022 chcemy położyć nacisk na różnorodną formę edukacji kulturalnej:

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/08/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:Produkcję wydarzeń kulturalno – historycznych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego w Wolskim Centrum Kultury w Warszawie przy ul. Działdowskiej 6

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE 

KLAUZULA RODO


ZAPYTANIE OFERTOWE ZP/08/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130000 zł,
Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na: Oczyszczanie terenu oraz pielęgnacja zieleni w Amfiteatrze w parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA


ZAPYTANIE OFERTOWE ZP/07/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130000 zł,
Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na: realizację projektu kina plenerowego pn. „Wolskie Lato Filmowe”.

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

POBIERZ WZÓR UMOWY


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/02/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:
Kompleksową obsługę w zakresie archiwizacji i przechowywania dokumentów
Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85 w Warszawie

POBIERZ DOKUMENTACJĘ POBIERZ PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/01/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:
Wykonanie i dostawa mebli do recepcji oraz holu głównego Amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie, zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego

POBIERZ DOKUMENTACJĘ   POBIERZ PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY


Plan zamówień publicznych 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE: WYKONANIE MALOWIDŁA WIELKOFORMATOWEGO TYPU MURAL PRZEDSTAWIAJĄCEGO IDEE ORAZ POSTAĆ JACKA KURONIA ZGODNIE Z PROJEKTEM WILHELMA SASNALA

Wolskie Centrum Kultury ogłasza przetarg nieograniczony: Przebudowa zaplecza i sceny amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury położonego w Warszawie Park Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej 17.

Plan zamówień publicznych na 2020 rok

Przebudowa zaplecza i sceny amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2018

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapamiętywania preferencji i ustawień oraz zbierania anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi zgodnie z zasadami określonymi w naszej polityce prywatności. Sprawdzisz tam również zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI >

Skip to content