Wolskie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wolskiego Centrum Kultury.

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-06-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów,

Na stronie internetowej znajdują się zdjęcia i grafiki, do których nie dodano opisów alternatywnych dla osób niewidomych i słabowidzących. Opisy alternatywne są dodawane sukcesywnie,

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-26
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem email: sekretariat@wck-wola.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 632-31-91.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Wolskie Centrum Kultury przy ul. Działdowskiej 6

Dojazd: najbliższy przystanek transportu publicznego METRO PŁOCKA w odległości 300 m, linie: 10, 11, 13, 26, 27, 103, 106, M2.

Wejście do budynku znajduje się od ul. Działdowskiej. Przed wejściem jest wysoki stopień. Do środka prowadzą przeszklone drzwi. Po wejściu do środka znajdujemy się na klatce schodowej. W budynku nie ma windy. Recepcja znajduje się na parterze na wprost wejścia. Prowadzą do niej schody, które można pokonać za pomocą specjalnych szyn. Osoba na wózku nie będzie w stanie samodzielnie wejść do budynku i dotrzeć do recepcji. Nasi pracownicy chętnie udzielą pomocy.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz, sala widowiskowa i Klubokawiarnia na parterze. Do pomieszczeń w piwnicy, na pierwszym i drugim piętrze budynku nie ma dostępu.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na prawo od recepcji.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się przy ul. Wawelberga, ok 100 m od budynku placówki.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W placówce nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W placówce nie ma możliwości skorzystanie z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

 

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85

Dojazd: najbliższy przystanek transportu publicznego DEOTYMY w odległości ok 50 m, linie: 20, 23, 24, 129, 149, 201.

Obiekt jest pod opieką konserwatora zabytków i ze względów technicznych nie ma możliwości pełnego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wolskie Centrum Kultury stara się zapewnić takim osobom dostęp alternatywny.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Deotymy.

W budynku nie ma windy ani podjazdów dla wózków. W placówce nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W placówce nie ma możliwości skorzystanie z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

 

Otwarta Kolonia

Placówka Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 15

Dojazd: najbliższy przystanek transportu publicznego MŁYNARSKA w odległości ok 300 m, linie: 20, 23, 24, 171, 190.

Wejście do miejsca aktywności lokalnej znajduje się w kamienicy od frontu ulicy Górczewskiej. Wejście jest z ulicy, na poziomie chodnika, nie ma schodów. Lokal zajmuje przestrzeń na jednym poziomie, dla odbiorców do dyspozycji jest duża sala, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz kuchnia. Nasi animatorzy chętnie udzielą pomocy.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy ul. Górczewskiej , ok 20 m od budynku placówki. Obok wejścia znajduje się podjazd dla samochodów, służący do wjazdu na teren do znajdującej się obok szkoły, można na nim chwilowo zaparkować.

Do Otwartej Kolonii i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W placówce nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Rodzinna Młynarska

Placówka Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Młynarskiej 35a

Dojazd: najbliższy przystanek transportu publicznego DŁUGOSZA w odległości ok 300 m, linie: 20, 23, 24 (uwaga – wysiadanie na jezdnię).

Placówka mieści się na parterze jednego z budynków mieszkalnych. Posiada oddzielne, niezależne wejście w przejściu bramowym naprzeciwko biblioteki. Najdogodniejsze dotarcie do Rodzinnej Młynarskiej jest od ulicy Żytniej (budynek nieco w głębi pomiędzy Żytnią 48 a Żytnią 50). Przy ul. Żytniej znajdują się też miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejście jest z ulicy, na poziomie chodnika, nie ma schodów. Lokal zajmuje przestrzeń na jednym poziomie, dla odbiorców do dyspozycji jest duża sala oraz kuchnia. Nasi animatorzy chętnie udzielą pomocy.

W placówce nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W placówce nie ma pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

 

Otwarta Pracownia Plastyczna, ul. Wolska 50

Dojazd: najbliższy przystanek transportu publicznego METRO PŁOCKA w odległości 200 m, linie: 10, 11, 13, 26, 27, 103, 106, M2.

Do lokalu prowadzi jedno wejście od strony ulicy Wolskiej z podjazdem.  Lokal znajduje się na parterze. Dla osób na wózkach dostępna jest cała przestrzeń na parterze lokalu. W budynku nie ma   toalety dostępnej dla osób na wózkach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

 

Centrum Edukacji Historycznej, ul. Wolska 46/48

Dojazd: najbliższy przystanek transportu publicznego METRO PŁOCKA w odległości 200 m, linie: 10, 11, 13, 26, 27, 103, 106, M2.

Do lokalu prowadzi jedno wejście od strony ulicy Wolskiej z podjazdem.  Lokal znajduje się na parterze. Dla osób na wózkach dostępna jest cała przestrzeń na parterze lokalu. W budynku nie ma toalety dostępnej dla osób na wózkach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

 

Amfiteatr, Park Sowińskiego, ul. Elekcyjna 17

Dojazd: najbliższy przystanek transportu publicznego ELEKCYJNA  w odległości 200 m, linie: 10, 11, 13, 26, 27, 109, 184.

Obiekt znajduje się w Parku Sowińskiego na świeżym powietrzu. Do obiektu prowadzą dwa wejścia od strony ulicy Elekcyjnej oraz Wolskiej (przez park). Przed wejściem do obiektu znajduje się miejska toaleta dostępna dla osób na wózku. Dla osób na wózkach dostępna jest część widowni na najwyższym poziomie.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapamiętywania preferencji i ustawień oraz zbierania anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi zgodnie z zasadami określonymi w naszej polityce prywatności. Sprawdzisz tam również zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI >

zmień język
Skip to content