Kategoria:
Kiedy:
15.05 środa, 15:00
cena:
wstęp wolny


Wystawa Aleja Wolności – wernisaż
15.05 (środa), godz. 14:00
Dziedziniec Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
pl. Bankowy 3/5, Warszawa

wstęp wolny

ALEJA WOLNOŚCI
Historie i doświadczenia osób zaprezentowanych na wystawie, stanowiących inspirację prac artystów – Pawła Alhamera i Xishy Angelovej [pseud. art.] stały się uniwersalne. Reprezentują postawy odwagi i determinacji w działaniu osób represjonowanych przez reżim Łukaszenki. Wystawa Aleja Wolności to przestrzeń do przemyśleń, zatrzymania się, przypominająca opinii publicznej, że tuż obok nas, w Białorusi, walka o demokrację wciąż trwa a wielu Białorusinów i Białorusinek jest więzionych i represjonowanych. Podczas wydarzenia prezentowany będzie model rzeźby Aleja Wschodzącego Słońca autorstwa Pawła Althamera (ostatni raz przed wykonaniem odlewu) oraz blisko 300 portretów opozycjonistek i opozycjonistów białoruskich (w tym wielkoformatowy portret Andrzeja Poczobuta oraz Marii Kalesnikavej) więzionych przez reżim Łukaszenki autorstwa Xishy Angelovej wraz z performatywnym czytaniem fragmentów listów więzionych opozycjonistów.

Martyrologium Białoruski

Xisha Angelova jest artystką urodzoną w Mińsku. Ukończyła Białoruską Akademię Sztuk Pięknych, brała udział w przedstawieniach teatralnych i produkcji filmów, uczyła się malarstwa ikon w klasztorze św. Elżbiety. Jej prace malarskie zdobią kościoły w Ukrainie, Białorusi i we Francji. Od 2021 roku jest na przymusowej emigracji w Polsce, mieszka i pracuje w Warszawie. Xisha Angelova jest autorką projektu Martyrologium Białoruski. Projekt ten obejmuje obecnie ponad 700 portretów białoruskich więźniów politycznych i jest inspirowany cudem człowieczeństwa Białorusinek i Białorusinów, który objawił się podczas pokojowych protestów przeciwko fałszowaniu wyników wyborów prezydenckich latem i jesienią 2020 roku. Liczbę obywatelek i obywateli Białorusi, którzy przeszli i nadal przechodzą przez więzienie, tortury, grzywny i wygnanie, mierzy się w tysiącach. Wiele osób przebywających aktualnie w więzieniu swoją szansę na wolność wiąże ze zwycięstwem Ukrainy.

Aleja Wschodzącego Słońca
Paweł Althamer, Grzegorz Jarzyna i Anna Axer- -Fijałkowska wraz z Wolskim Centrum Kultury przygotowali instalację artystyczną przypominającą o sytuacji opozycjonistek, dziennikarzy, artystek białoruskich, więzionych w Białorusi. Punktem wyjścia, do realizacji tych zdarzeń jest sytuacja dziennikarza, korespondenta Gazety Wyborczej w Białorusi Andrzeja Poczobuta, Andżeliki Borys – działaczki polskiej mniejszości w Białorusi, więzionych i prześladowanych przez reżim Łukaszenki a także Marii Kalesnikovej – flecistki i opozycjonistki skazanej na 11 lat ciężkiego więzienia, Natalii Hersche i Alany Gebremariam, których postawa i doświadczenia stały się inspiracją do realizacji instalacji artystycznej. Historie te, wybrane intuicyjnie spośród wielu wskazań, symbolicznie odnoszą się do wszystkich walczących o demokrację i cierpiących z tego powodu Białorusinek i Białorusi – nów. Postaci i postawy zawarte w instalacji artystycznej przedstawione są w sytuacji z przyszłości, stanowiąc ujęcia radości ze zwycięstwa, pokonania reżimu, a z perspektywy dnia dzisiejszego, zwiastując zwycięstwo i spotkanie w wolności. Kompozycja ta to wypowiedź artystyczna będąca zarówno samospełniającym się proroctwem, jak i świadectwem dla opinii publicznej, w jakim celu oraz z jakiego powodu osoby te odsiadują okrutne wyroki.

Kurator wystawy: Michał Mioduszewski
Projekt wystawy: Jakub Marzoch
Produkcja: Iga Chmielecka

Wystawa czynna: 16.05-16.06. Dziedziniec Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5, Warszawa


Алея Свабоды

Прадстаўленыя на выставе гісторыі і вопыт людзей, якія натхнілі творчасць мастакоў Паўла Альтхамера і Ксішы Ангелавай [худ. псеўд.], сталі ўніверсальнымі. Яны ўвасабляюць мужнасць і рашучасць у дзеяннях людзей, рэпрэсаваных рэжымам Лукашэнкі. Выстава “Алея Свабоды” – гэта прастора для разважанняў і паўзы, якая нагадвае грамадскасці пра тое, што побач з намі, у Беларусі, усё яшчэ працягваецца барацьба за дэмакратыю і многія Беларусы і Беларускі знаходзяцца ў турмах і рэпрэсаваныя.

Ксіша Ангелава – мастачка, якая нарадзілася ў Мінску. Яна скончыла Беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў, удзельнічала ў тэатральных пастаноўках і кінавытворчасці, вучылася іканапісу ў Свята-Елісавецінскім манастыры. Яе жывапісныя работы ўпрыгожваюць цэрквы ва Ўкраіне, Беларусі і Францыі. З 2021 года знаходзіцца ў вымушанай эміграцыі ў Польшчы, жыве і працуе ў Варшаве.

Ксіша Ангелава – аўтар праекта “Беларускі мартыралог“. Гэты праект на дадзены момант уключае ў сябе больш за 700 партрэтаў беларускіх палітвязняў і натхнёны цудам чалавечнасці Беларусак і Беларусаў, які праявіўся падчас мірных пратэстаў супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў летам і восенню 2020 года. Колькасць беларускіх грамадзян, якія прайшлі і працягваюць праходзіць праз турму, катаванні, штрафы і ссылку, вымяраецца ў тысячах. Многія людзі, якія знаходзяцца ў турме, звязваюць свой шанец на свабоду з перамогай Украіны.

Алея Ўзыходзячага Сонца

Павел Альтхамер, Гжэгаж Яжына і Ганна Аксер-Ф’ялкоўская сумесна з Вольскім цэнтрам культуры падрыхтавалі мастацкую інсталяцыю, якая нагадвае пра становішча апазіцыянераў, журналістаў і беларускіх мастакоў, якія знаходзяцца ў зняволенні ў Беларусі.

Адпраўным пунктам для рэалізацыі гэтых падзей з’яўляецца палажэнне журналіста, карэспандэнта «Газета Выборча» ў Беларусі Анджэя Пачобута, Анжалікі Борыс – актывісткі польскай меншасці ў Беларусі, зняволеных і пераследаваных рэжымам Лукашэнкі, а таксама Марыі Калеснікавай – флейтысткі і апазіцыянеркі, прысуджанай да 11 гадоў пазбаўлення волі, Наталіi Герше і Аланы Гебрамарыям, чыё стаўленне і вопыт паслужылі натхненнем для рэалізацыі мастацкай інсталяцыі. Гэтыя гісторыі, абраныя інтуітыўна з мноства прадстаўленых, сімвалічна адносяцца да ўсіх Беларусак і Беларусаў, якія змагаюцца за дэмакратыю і пакутуюць ад гэтага.

Персанажы і вобразы, уключаныя ў мастацкую інсталяцыю, прадстаўлены ў сітуацыі будучыні, якая ўвасабляе радасць перамог, перамогі над рэжымам, а з пункту гледжання сённяшняга дня прадвесціць перамогу і сустрэчу на волі. Гэтая кампазіцыя з’яўляецца мастацкім выказваннем, якое з’яўляецца адначасова самавыкананым прароцтвам і сведчаннем для грамадскасці аб тым, з якой мэтай і з якой прычыны гэтыя людзі адбываюць жорсткія пакаранні.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapamiętywania preferencji i ustawień oraz zbierania anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi zgodnie z zasadami określonymi w naszej polityce prywatności. Sprawdzisz tam również zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI >

zmień język
Skip to content