Grupa wiekowa:
Dzieci, Młodzież


Młodzieżowy Dom Kultury
„MURANÓW” im. C. K. Norwida
,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej,
Wolskie Centrum Kultury

serdecznie zapraszają do udziału w XXVI edycji wojewódzkiego konkursu

Wydajemy własną książkę

 

I  Cele konkursu:    

 • kształtowanie kultury czytelniczej,
 • pobudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży
  oraz zachęcanie do podejmowania prób  samodzielnej twórczości literackiej, ilustratorskiej  i edytorskiej.

II  Uczestnicy i opiekunowie:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych
  i licealnych oraz innych placówek kulturalno-oświatowych, instytucji kultury, a także  do uczestników indywidualnych.
 • Opiekunem może być nauczyciel, instruktor lub rodzic.

III  Nagrody:

 • Każda nadesłana książka oceniana będzie

w trzech kategoriach:

 • – literackiej,
 • – plastycznej,
 • – edytorskiej.

Oceny dokona profesjonalne jury.

Książka może być nagrodzona bądź wyróżniona w jednej, dwóch lub trzech kategoriach.

Od IV edycji konkursu książce nagrodzonej
w trzech kategoriach przyznawany jest tytuł „Złotej Książki”.

IV  Sposób realizacji:

 • Książka od początku do końca może być dziełem jednej osoby. Może być również wynikiem pracy kilku autorów.
 • Książka powinna być estetyczna i wykonana w sposób trwały. Mile widziane są formy wykazujące samodzielność i pomysłowość,
  książki-zabawki, niekonwencjonalne formy edytorskie pobudzające wyobraźnię i wzbogacające wymowę literacką.
  Najwyżej oceniane będą prace samodzielnie wykonane przez autorów.
 • Książka musi zawierać kartę tytułową, na której widnieje:

– tytuł,
– imię i nazwisko autora (autorów),
– rok i miejsce wydania.

 • W przypadku wykorzystania fragmentów dzieł innych twórców wymagane jest podanie ich nazwisk.
 • Do każdej nadesłanej książki należy dołączyć pisemną informację zawierającą:- – tytuł książki
  – imię i nazwisko autora (autorów),
  – wiek autora (autorów),
  – rok i miejsce wydania,
  – imię i nazwisko opiekuna,
  – nazwę i adres placówki wraz z numerem telefonu, a w przypadku uczestnika indywidualnego – numer telefonu kontaktowego.
 • Prace stają się wyłączną własnością organizatora. Mogą być drukowane, prezentowane w Internecie i publikowane jako materiał promujący działalność MDK „Muranów”.
 • Nagrody, wyróżnienia, podziękowania za udział należy odebrać w dniu imprezy finałowej lub do końca roku szkolnego w siedzibie MDK „Muranów”.
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Książki należy nadsyłać do 29 marca 2019 r. na adres:

MDK „MURANÓW”, ul. Stawki 10,
00-178 Warszawa.

Finał odbędzie się 28 maja 2019 roku w Muzeum im. Aleksandra Świętochowskiego na Gołotczyźnie. Zapraszamy do odwiedzenia strony www Muzeum. http://muzeumciechanow.pl/oddzial-w-golotczyznie/

Wybrane prace stają się własnością unikatowej Biblioteki Książki Dziecięcej przy MDK „MURANÓW”.

 

Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można:

 

 • w Młodzieżowym Domu Kultury „Muranów”,

ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa,

tel. 22 635 82 85, 22 635 01 40

e-mail: kultura@mdk-muranow.waw.pl,

www.mdk-muranow.waw.pl

 

 • w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej,ul. Gocławska 4, 03-810 Warszawa,

tel. 22 810 46 64,

e-mail: sekretariat@pbw.waw.pl,

www.pbw.waw.pl

 

 • w Wolskim Centrum Kulturyul. Obozowa 85, 01-425 Warszawa,tel. 22 632 31 91/96,

e-mail:sekretariat@wck-wola.pl,

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapamiętywania preferencji i ustawień oraz zbierania anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi zgodnie z zasadami określonymi w naszej polityce prywatności. Sprawdzisz tam również zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI >