Słoń na Woli / СЛОН НА ВОЛІ
miejsce spotkań i zabaw opartych na edukacyjnych działaniach artystycznych
ul. Wolska 46/48
Poniedziałek – piątek 9.30-15.00

Organizatorami Słonia na Woli – przestrzeni spotkań i zabaw opartych na edukacyjnych działaniach artystycznych są: Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Wolskie Centrum Kultury, które w kwietniu uruchomiło nowe miejsce aktywności lokalnej:
Polsko – Ukraińskie Centrum Wolska. Funkcjonują tu m.in. punkt informacyjny dla uchodźców i mieszkańców, punkt porad prawnych i psychologicznych oraz przestrzenie do realizacji różnorodnych projektów społeczno- kulturalnych, takich właśnie jak Słoń na Woli.

Naszym celem jest dzienna, bezpłatna opieka zorganizowana dla dzieci z Ukrainy w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym czyli 4–12 lat od poniedziałku do piątku w godz. 9:30–15:00. Zapraszamy dzieci razem z opiekunkami/opiekunami, a także starszymi dziećmi. Planujemy zajęcia artystyczne i ruchowe dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku, a edukatorki i edukatorzy poprowadzą warsztaty zainspirowane sztuką współczesną i zasobami instytucji kultury. Poprzez działania edukacyjne uczymy empatii i postaw etycznych, tak ważnych we współczesnym świecie!
Wśród edukatorów i koordynatorów Wolskiego Centrum Kultury i zatrudnianych przez Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych opiekunów są osoby dwujęzyczne i ukraińskojęzyczne. Dodatkowo w świetlicy zapewniamy w miarę potrzeby: ciepłe napoje, przekąski, przestrzeń dla opiekunek/opiekunów, dostęp do komputera i wi-fi i in.
Koordynatorką działań świetlicy jest artystka Pamela Bożek, która na co dzień pracuje z osobami w kryzysie migracyjnym i uchodźczym, współpracują z nią Vera Ganzha i Anna Ilchuk.
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych jest ruchem obywatelskim o ponad 160-letniej tradycji wspierania kultury, artystów i tworzenia kolekcji sztuki. Od lat wpiera inicjatywy związane z edukacją kulturalną. Od początku w tworzenie świetlicy zaangażowały się członkinie Towarzystwa, przyczynia się do aktywizacji lokalnej społeczności i budowania postaw współpracy i wolontariatu. W ramach Słonia na Woli chcemy współdziałać z innymi organizacjami o profilu społecznym i instytucjami kultury, a także nawiązać współpracę międzypokoleniową ze studentami gotowymi podjąć pracę wolontaryjną.
Realizacja projektu Słoń na Woli możliwa jest dzięki dofinansowaniu przez
Fundację Most the Most

Kontakt: slonnawoli@tzsp.art.pl


 

СЛОН НА ВОЛІ
місце зустрічі і забав  на освітніх артистичних діях
вул. Wolska 46/48
Понеділок – п’ятниця 9.30-15.00

Організаторами Слона на Волі – простори зустрічей і забав, грунтованих на освітніх артистичних діях, є: Товариство Заохочення Прекрасних Мистецтв і Wolskie Centrum Культури, яке в квітні ввело в дію нове місце активності :
Польський – Український Центр Волска. Функціонують тут в т.ч. інформаційний пункт для емігрантів і мешканців, рівно юридичних і психологічних порад також простори до реалізації різноманітних проектів , таких саме як Слон на Волі.

Нашою метою є денний, безкоштовний догляд, організований для дітей з України у віці дошкільним і ранньошкільним тобто 4-12 років від понеділка до п’ятниці в год. 9: 30-15: 00. Ми запрошуємо дітей разом з опікунками, а також старшими дітьми. Ми плануємо артистичні і рухові заняття, пристосовані до потреб дітей в різному віці, а  проведуть майстерні, що надихнули сучасним мистецтвом і запасами установи культури. Через освітні дії ми навчаємо емпатіі  і етичних положень, таких важливих у сучасному світі!

Серед координаторів Wolskiego Centrum Культури і працевлаштовуваних через Товариство Заохочення Мистецтв Прекрасних опікунів є і україномовні особи. Додатково у світлиці ми забезпечуємо в міру необхідності: теплі напої, закуски, простір для опікунок/опікунів, доступ до комп’ютера і wi-fi та ін.
Кординатор дій світлиці є артистка Pamela Bożek, яка щоденно працює з особами в міграційній кризі і  співпрацюють з нею Vera Ganzha і Ганна Ilchuk.

Товариство Заохочення Прекрасних Мистецтв є громадянським рухом на понад 160-літньої традиції підтримки культури, артистів і творення колекції мистецтва.  З початку в творення світлиці заангажувалися члени Товариства, сприяє до активізації місцевої спільноти і будування положень співробітництва. У рамках Слона на Волю ми хочемо взаємодіяти з іншими організаціями про суспільний профіль і установами культури, а також зав’язати співробітництво  із студентами, готовими розпочати роботу волонтерів.

Реалізація проекту Слон на Волі можливий є завдяки дофінансуванню через Фонд Most the Most https://mostthemost.pl/

Fundacja Most the Most є організацією non-profit, покликану через Банк Державного Господарства, щоб співпрацювати з  місію банку якою є підтримка урівноваженого суспільно-господарського розвитку Польщі. Фонд Most the Most ангажується в ці дії реалізовуючи завдання в просторі, пов’язаному з культурою. Її місією є бо будування суспільного капіталу через підтримку культури, творців і  співробітництва. Фонд ініціює ангажування місцевих спільнот навколо оновлення пам’ятників і мовлення їм нових суспільних функцій. Фонд Most the Most підтримує проекти, які є відповіддю на місцеві потреби, в яких творення і реалізацію включена є місцева спільнота.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapamiętywania preferencji i ustawień oraz zbierania anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi zgodnie z zasadami określonymi w naszej polityce prywatności. Sprawdzisz tam również zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI >

zmień język
Skip to content