mobilny dom Sąsiedzki

 

Epidemia koronawirusa sprawiła, że część mieszkańców Woli znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Grupie najbardziej dotkniętej negatywnymi skutkami kryzysu z pomocą ruszyli mieszkańcy Woli. Aktywizacja jest ogromna. Mieszkańcy zaczęli robić zakupy swoim sąsiadom, których znali wcześniej i wiedzieli, że mogą być w potrzebie. Część osób rozwiesiło plakaty w swoich budynkach informujących o możliwości wsparcia. W ten sposób nawiązywały się nowe relacje między osobami w potrzebie, a ich sąsiadami, którzy mogą pomóc. Bardzo szybko doszło też do powstania wolskiej grupy Widzialnej Ręki na Facebook’u, która pomaga łączyć ze sobą osoby potrzebujące pomocy z tymi, które mogą im takiej pomocy udzielić.  

Pod wpływem sytuacji kryzysowej, wywołanej przez koronawirusa, zaczęły powstawać na Woli nieformalne grupy mieszkańców, które wspólnie działają na rzecz innych. Lokalny zastęp Związku Harcerstwa Polskiego zainicjował akcję szycia maseczek dla służb medycznych, w którą włączyli się inni mieszkańcy Woli niezwiązani z harcerstwem. Wokół Warszawskiego Hackerspace (funkcjonującego na Woli) zawiązała się oddolna inicjatywa, która produkuje przyłbice dla służb medycznych. Przy Centrum Aktywności Międzypokoleniowej powstała też grupa wolontariuszy, która roznosi ciepłe posiłki do wolskich seniorów, którzy nie są w stanie sami przygotować sobie obiadu.  

Eksplozja oddolnej aktywności mieszkańców, którą obserwujemy od połowy marca, jest bez precedensu. Wiele osób, które działa teraz na rzecz innych, nie angażowało się wcześniej w działania sąsiedzkie, kulturalne czy społeczne. Jest to dla nich pierwsze tego typu doświadczenie, które przyniesie zapewne dużo pozytywnych emocji i wrażeń. Jednak epidemia kiedyś się skończy i działania pomocowe już nie będą dłużej potrzebne. Chcemy wykorzystać tę szansę i zaproponować im nowy rodzaj oddolnych działań – sąsiedzkie działania kulturalne. Będzie to dla nich doskonała okazja do dalszej integracji z osobami, które poznały podczas epidemii (np. sąsiadów, którym robili zakupy) lub z którymi wspólnie działali (np. grupa robiąca przyłbice dla służb medycznych). Dla tej drugiej grupy to może być pierwsza okazja do spotkania się w świecie fizycznym – współpraca między nimi jest realizowana obecnie online. Chcemy, żeby konkurs na inicjatywy lokalne, realizowane w ramach programu, był w pierwszej kolejności skierowany do mieszkańców Woli, którzy w pojedynkę lub wspólnie z innymi działają obecnie na rzecz innych. Dzięki temu relacje sąsiedzkie i kapitał społecznych powstały podczas epidemii będzie mógł dalej się rozwijać. Mieszkańcy, który dostrzegą piękno działania na rzecz innych, będą mogli kontynuować swoją aktywność na nowym polu – sąsiedzkich działań kulturalnych. 

Konkurs na sąsiedzkie inicjatywy kulturalne

 

W ramach projektu Mobilny Dom Sąsiedzki pytaliśmy Was już o to jak chcecie świętować po zakończeniu epidemii oraz o Wasze doświadczenia pomocowe w trakcie kwarantanny.
Teraz ogłaszamy konkurs na sąsiedzkie inicjatywy kulturalne.
Placówek Wolskiego Centrum Kultury jest kilka, ale są miejsca do których nasze działania nie docierają. Zachęcamy Was do aktywizowania społeczności lokalnej poprzez działania kulturalno-społeczne.

Jeśli masz pomysł na działanie kulturalne w swoim sąsiedztwie na Woli, zgłoś projekt do konkursu.

Zapraszamy:

  • osoby indywidualne (mieszkańców Dzielnicy Wola, zwłaszcza osiedli Odolany, Czyste, Mirów, Muranów)
  • grupy nieformalne.

Inicjatywy będą finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020 oraz Wolskiego Centrum Kultury w Warszawie.

W ramach projektu dofinansowanych zostanie od 3 do 7 inicjatyw/projektów. Maksymalna kwota dofinansowania jednej inicjatywy/projektu 7 500 zł. W miarę potrzeb WCK udostępni własne zasoby lokalowe, kadrowe, sprzęt oraz obsługę techniczną niezbędną do realizacji zgłoszonych inicjatyw a także wsparcie przy działaniach promocyjnych.

Nabór wniosków trwa do 12 lipca 2020
Kontakt Dorota Porowska, d.porowska@wck-wola.pl
Formularz zgłoszeniowy: bit.ly/3ezkudS
Regulamin konkursu: REGULAMIN
Raport z diagnozy – główne wnioski z badań
Raport z badań

Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły za pomocą formularza internetowego. Równolegle ze startem konkursu zostanie opublikowany raport z diagnozy, który będzie stanowił inspirację dla mieszkańców, którzy będą zgłaszać swoje pomysły. Wybór wniosków zostanie dokonany przez komisję konkursową składającą się z pracowników Wolskiego Centrum Kultury.Mieszkańcy, których pomysły zostaną wybrane, zostaną zaproszeni do stworzenia planu realizacji ich inicjatywy. Będą im w tym pomagać pracownicy WCK, którzy mają duże doświadczenie we wspieraniu oddolnych działań mieszkańców. Szczegółowe plany będą stanowić podstawę do napisania wniosku uzupełniającego do tego programu. 

 

Osoby odpowiedzialne:

Dorota Porowska – (koordynatorka projektu) – specjalistka ds. animacji i projektów kulturalnych w Wolskim Centrum Kultury. Aktorka i reżyserka. W latach 1984 – 2004 grała w przedstawieniach wystawianych w Ośrodku Praktyk Teatralnych (OPT) Gardzienice. Prowadziła także warsztaty teatralne w Królewskim Towarzystwie Szekspirowskim, na uniwersytetach Columbia, Stanford oraz w Instytucie Meyerholda w Moskwie. W 2002 roku zorganizowała projekt grupowy, Dances of Labyrinth, który stał się bazą dla Chorea, artystycznej organizacji pozarządowej. Wyreżyserowała wiele sztuk, takich jak Antygona i prowadziła projekt z białoruskim Teatrem Korniag. Grała dla najmłodszych oraz także dla więźniów. Prowadziła warsztaty teatralne dla uniwersytetów w Poznaniu, Łodzi i dla Instytutu Kultury Polskiej w Warszawie, a także dla osób społecznie wykluczonych. Brała udział w Oratorium Dance Project Chorea, wraz z setką nastolatków oraz Orkiestrą i Chórem Filharmonii Łódzkiej.  

 

Adam Kadenaci (badacz) – badacz społeczny, animator i praktyk partycypacji społecznej. Ukończył Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent XX Szkoły Trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów OrganizacjiPozarządowych. Członek Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, w ramach której wspiera animatorów i publiczne instytucje w całej Polsce. Wspierał Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy i Centrum Edukacyjne “Szklany Dom” w Ciekotach w przeprowadzeniu diagnozy lokalnej na potrzeby programu Domy Kultury + Inicjatywy Lokalne. Wspólnie z Fundacją Na Miejscu organizuje procesy konsultacyjne, które pomagają uwzględnić potrzeby mieszkańców w planach modernizacji przestrzeni publicznej w Warszawie. Jest trenerem i tutorem w programie “UTW dla społeczności“, w ramach których wspiera seniorów w podejmowaniu pierwszych działań społeczno-kulturalnych na rzecz swoich miejscowości. Prowadził Dom Sąsiedzki Akumulator w Domu Kultury KADR. W Wolskim Centrum Kultury pełni funkcję specjalisty ds. partycapcji społeczno-kulturalnej oraz prowadzi dwa miejsca sąsiedzkieMęską Szopę i Dom Sąsiedzki na Obozowej.  

 

Michał Mioduszewski (ekspert) – artysta, psycholog społeczny, animator przestrzeni. Absolwent Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie i Psychologii Społecznej na Uniwersytecie SWPS. Od 2009 roku inicjowane przez niego działania artystyczne skupiają się na spotkaniu, wymianie, współpracy w tworzeniu efektu końcowego. Tworzy sytuacje oraz narzędzia do obserwacji i doświadczania przestrzeni publicznej. Współtworzy instytucje kultury, m. in. Wolskie Centrum Kultury czy znajdujący się w Parku Rzeźby na Bródnie Domek Herbaciany.  

 

Małgorzata Arszenik (ekspertka) – specjalistka ds. animacji i projektów kulturalnych w Wolskim Centrum Kultury. Historyk sztuki, Ukończyła Arteterapię w Instytucie Edukacji Artystycznej APS w Warszawie. Obecnie jest studentką Warszawskiej Szkoły Fotografii i Grafii Projektowej na kierunku fotografii. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Przedsięwzięć Teatralno -Medialnych w zakresie tworzenia scenografii i dokumentacji filmowej. Jako animatorka pracuje głównie z grupami seniorów i dzieci, a także jako instruktor zajęć ceramicznych. 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapamiętywania preferencji i ustawień oraz zbierania anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi zgodnie z zasadami określonymi w naszej polityce prywatności. Sprawdzisz tam również zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI >

zmień język
Skip to content