Karta Woli

Karta Woli to krótki przewodnik po placówkach Wolskiego Centrum Kultury napisany w językach polskim i ukraińskim. Celem Karty jest wsparcie integracji i włączenie w życie kulturalne na Woli przedstawicieli migrantów przybyłych do Warszawy w związku z kryzysem uchodźczym na Ukrainie. Poprzez projekt chcemy odnieść się do problemu, który powstał w Polce w 2022 roku, do dyskryminacji i trudności integracji uchodźców, do wyzwań związanych z językiem i różnic kulturowych.

Karta Woli została zrealizowana w ramach projektu „Międzykulturowy Dom Kultury”, finansowanego ze środków M. St. Warszawy w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej.


Карта Волі — це короткий гід по відділах Вольського Центру Культури написаний польською та українською. Мета Карти підтримка інтеграції і залучення до культурного життя на Волі представників мігрантів, які прибули до Варшави тікаючи від війни в зв’язку кризою в Україні. Цим проєктом ми хочемо відреагувати на проблеми які виникли в Польщі у 2022 році, дискримінації і складнощів інтеграції біженців, на виклики пов’язаних з мовою і культурою різницею.

Карта Волі була реалізована в рамках проєкту “Міжкультурний Будинок Культури” фінансованого столичним містом Варшавою в рамках Фонду Культурної Освіти.


POBIERZ

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapamiętywania preferencji i ustawień oraz zbierania anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi zgodnie z zasadami określonymi w naszej polityce prywatności. Sprawdzisz tam również zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI >

zmień język
Skip to content