Centrum Edukacji Historycznej jest to nowopowstała przestrzeń Wolskiego Centrum Kultury znajdująca się przy ul. Wolskiej 46/48. Centrum Edukacji Historycznej zostało utworzone wspólnie ze Społeczną Radą Kombatancką oraz związkami kombatanckimi z dzielnicy Wola.

We współpracy z Wolskim Centrum Kultury działa tu Fundacja Terytorium Neutralne. Fundacja Terytorium Neutralne wspiera młodzież w zakresie szeroko rozumianej edukacji wykraczającej poza program szkolny, poszerzając jej zasięg o palące problemy współczesności, a także odnalezienie się w coraz bardziej skomplikowanej sytuacji geopolitycznej. Poza przygotowaniem do świadomego uczestniczenia w demokracji, Fundacja pomaga młodzieży w rozwoju twórczym, poszerzeniu horyzontów i perspektyw życiowych, a także odnalezieniu swojej drogi i wyborze kierunku kariery zawodowej. Fundacja z założenia poszukuje wspólnej płaszczyzny i komunikacji pomiędzy młodymi z różnych krajów, kultur, środowisk, bez podziałów i dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu, działa na rzecz integracji międzykulturowej, a przeciwdziała zjawiskom ksenofobii, rasizmu, przemocy i wykluczenia społecznego. Fundacja realizuje swoje założenia m.in. poprzez organizację warsztatów, konferencji, wykładów, wystaw i kampanii społecznych.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapamiętywania preferencji i ustawień oraz zbierania anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi zgodnie z zasadami określonymi w naszej polityce prywatności. Sprawdzisz tam również zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI >

zmień język
Skip to content