Sprawozdanie Eweliny Bartosik z mobilności w terminie: 18–30 maja 2022 roku

Odwiedzane instytucje: Uniwersytet Ludowy w Spandau, Cytadela w Spandau, Instytut Pileckiego, Himmelbeet, Savvy Gallery, KINDL-Berlin 

Realizacja celów związanych z podniesieniem kompetencji zawodowych:

 • możliwość obserwacji pracy uniwersytetu ludowego, który częściowo pełni funkcje miejsca aktywności lokalnej i domu kultury,  
 • wykorzystywanie sztuki do działań wokół historii lokalnej i ponadlokalnej (Cytadela w Spandau) 
 • sieciowanie instytucji i organizacji pozarządowych włączających programy edukacji ekologicznej i działalność ogrodów społecznościowych do swojego programu (Himmelbeet)  
 • tworzenie wystaw artystycznych i edukacyjnych z uwzględnieniem kontekstu wielokulturowego i tematu pamięci lokalnej (Savvy Gallery, KINDL-Berlin) 
 • poznanie nowych formatów działań z edukacji kulturalnej i współpracy ze społecznością lokalną; 
 • pozyskanie ciekawych publikacji, raportów, które będziemy mogli wykorzystywać jako źródło wiedzy i inspiracji; 

Realizacja celów w zakresie edukacji dorosłych:

 • poznanie sposobów i działań skierowanych do uchodźców wojennych i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach funkcjonowania uniwersytetu ludowego,  
 • zdobycie nowych narzędzi integracji społeczności przy wykorzystaniu tematyki ekologicznej i działalności ogrodów społecznościowych, 
 • poznanie dobrych praktyk pozwalających na długofalowe zaangażowanie społeczności w działania kulturalne i edukacyjne związane działalnością ogrodów społecznościowych i społecznych 
 • możliwość spotkania z organizacjami, które na dzień budują publiczność przy użyciu nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, często w kontekście środowisk zagrożonych wykluczeniem; 
 • poznanie nowych sposobów prezentacji tematu wspólnoty, pamięci lokalnej i osobistej przy użyciu narzędzi artystycznych;  

Zdobyte doświadczenie i wiedza:

 • Uniwerystet Ludowy w Spandau (stały partner Domu Kultury w Spandau) i Cytadela w Spandau 

Dzięki współpracy z Uniwersytetem Ludowym mogłam poznać szczegółowo program działań skierowany do osób uchodźczych i zagrożonych wykluczeniem. Ciekawy był też kontekst dzielnicy, której działania placówka. Z jednej strony to miejsce z bardzo długą historią, zamieszkane w dużej części przez dobrze sytuowane, zakorzenione w życiu berlińskim osoby. Z drugiej, ze względu na zmianę charakteru Spandau, zamieszkuje tu spora grupa osób zmagających się z brakiem stałej pracy, wykluczeniem, często z doświadczeniem uchodźczym. Dzięki wizycie mogłam się przekonać, jak uniwersytet i cytadela podchodzą do budowania publiczności w tych dwóch grupach.  

 • Instytut Pileckiego 

Możliwość obserwacji działania edukacyjnego skierowanego do seniorów w ramach bieżącej wystawy w IP: prowadzenia dyskusji, oprowadzania, rozmowy o zadaniach i wyzwaniach instytutu – także w kontekście działań pomocowych dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie.  

 • Himmelbeet 

To organizacja, która na co dzień zajmuje się propagowaniem idei ogrodów społecznych w miastach. W ramach spotkań sieciujących miałam szansę poznać wiele narzędzi do budowania społeczności, które planuję wdrożyć w ramach współpracy WCK z ogrodami działkowymi na Kole. Ponadto poznałam bardzo ciekawe przykłady działań edukacyjnych skierowanych dla różnorodnych grup, które mogą łączyć funkcje budowania społeczności i edukacji ekologicznej.  

 • Savvy Gallery, KINDL-Berlin 

Savvy Gallery na dzień pełni podwójną funkcję: galerii sztuki i oddolnego miejsca spotkań dla osób uchodźczych z Berlina. Przy okazji wystawy dotyczącej tematu pamięci, poznałam różne formy angażowania społeczności w tematykę uchodźczą. W KINDL-Berlin miałam szansę obserwacji, jak można wykorzystywać sztukę i nowe media do rozmowy z mieszkańcami o różnych wymiarach współczesnej wspólnoty. Najciekawsza była wystawa Michaeli Melián, artystki dźwiękowej, która pracuje za pomocą dźwięku zapisując historię miejsc i osób.  

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapamiętywania preferencji i ustawień oraz zbierania anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi zgodnie z zasadami określonymi w naszej polityce prywatności. Sprawdzisz tam również zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI >

zmień język
Skip to content