Agata Hudomięt o swojej mobilności:

Wizyta w New Visions była dla mnie bardzo odświeżającą i otwierającą oczy przygodą. To bardzo budujące widzieć osoby, dla których aktywizm, ekologia i feminizm są naturalnym kierunkiem, a także przyszłością.

Biuro New Visions znajduje się w Global Village, kompleksie biurowym, w którym znajdują się same organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą uchodźcom i mniejszościom narodowym. Pracują tam uśmiechnięci i empatyczni ludzie, czuć atmosferę działania.

Swoje biura ma tu około 50 organizacji pozarządowych zajmujących się polityką rozwoju i diasporami migracyjnymi. A w salach imprez publicznych znajduje się szeroka gama ofert politycznych i kulturalnych dla społeczności miasta. Berlin Global Village to widoczne miejsce w Berlinie, gdzie ludzie, inicjatywy i stowarzyszenia pracują na rzecz zmiany społecznej i globalnej sprawiedliwości. W Berlin Global Village polityka kulturalna, transkulturowa, migracyjna i społeczna, polityka gospodarcza i finansowa, a także debaty na temat ochrony środowiska i klimatu są prowadzone w sposób interdyscyplinarny z perspektywy globalnej sprawiedliwości.

Dzięki Berlin Global Village w Berlinie powstaje wyjątkowe miejsce różnorodności, spotkań, współpracy, otwartego dialogu i zaangażowania, który promieniuje na społeczeństwo. Zapewnia organizacjom i inicjatywom społeczeństwa obywatelskiego doskonałe warunki pracy i angażuje zainteresowaną publiczność w ekscytujące dyskusje. Centrum jest przestrzenią społeczną i miejscem współpracy – zarówno dla bezpośrednich użytkowników, jak i dla odwiedzających.

Dwa najważniejsze projekty New Visions, tak zwane filary ich działalności, to programy Taiga oraz Fiords.

TAIGA to holistyczny program edukacji i upodmiotowienia stworzony przez kobiety dla kobiet w odpowiedzi na doświadczenia wykluczenia i niedoreprezentowania kobiet w sztuce i kulturze.

Projekt jest zakorzeniony w uznaniu, że kultura i sztuka były centralne w prawie każdym ruchu społecznym w historii i mają ogromny wpływ na kształtowanie świadomości społecznej i napędzanie zmian. Dlatego tak ważne jest, aby liderzy w tym sektorze byli wrażliwi i świadomi globalnych i lokalnych zmagań i współzależności, potrafili wyobrazić sobie bardziej sprawiedliwe i integracyjne sposoby bycia i tworzenia relacji oraz potrafili kierować sobą i swoimi społecznościami z wizją, odwagą i troską.

TAIGA jest przeznaczona dla kobiet*, które są aktywnymi interesariuszami w sektorach kultury i kreatywnych w swoich lokalnych kontekstach i koncentrują się na integracji społecznej poprzez kulturę i sztukę.

TAJGA ma na celu:

 • wzmocnienie i wzmocnienie udziału i widoczności kobiet* pracujących w sztuce i kulturze;
 • badać i praktykować różne elementy transformacyjnego przywództwa kulturowego;
 • ponowne wyobrażenie sobie i wzmocnienie roli liderów sztuki i kultury w przemianach społecznych oraz zapewnienie integracyjnych i partycypacyjnych praktyk w sektorze kultury;
 • zdobycie praktycznych umiejętności i narzędzi do opieki nad sobą i społeczności, zarządzania kulturą i sztuką oraz wykonywania pracy kulturalnej/artystycznej, która rozpoznaje i zajmuje się społecznymi i ekologicznymi wyzwaniami naszych czasów, które są zakorzenione w nierówności i niesprawiedliwości na wielu poziomach;
 • przyczyniać się do międzyinstytucjonalnych partnerstw w celu budowania bardziej odpornych organizacji kulturalnych, które prowadzą pozytywną zmianę społeczną w kierunku bardziej sprawiedliwego, sprawiedliwego i integracyjnego sektora kultury

Pełny program połączy teorię i praktykę, warsztaty i wkład zaproszonych mówców, a także przestrzenie do wzajemnej nauki, będzie składał się zarówno z seminariów na miejscu, jak i modułów e-learningowych, obejmie holistyczne podejście do uczenia się i skupi się na tym, jak uczestnicy mogą poruszać się i przewodzić we własnych kontekstach, czując jednocześnie wzajemne wsparcie.

FJORDS to holistyczny program edukacyjny i wzmacniający stworzony przez kobiety dla kobiet pracujących w sztuce i kulturze

Projekt jest zakorzeniony w uznaniu, że kultura i sztuka były centralne w prawie każdym ruchu społecznym w historii i mają ogromny wpływ na kształtowanie świadomości społecznej i napędzanie zmian. Dlatego tak ważne jest, aby liderzy w tym sektorze byli wrażliwi i świadomi globalnych i lokalnych zmagań i współzależności, potrafili wyobrazić sobie bardziej sprawiedliwe i integracyjne sposoby bycia i tworzenia relacji oraz potrafili kierować sobą i swoimi społecznościami z wizją, odwagą i troską.

Celem programu jest:

 • zgromadzić różnorodne kobiety pracujące w sztuce i kulturze w Aarhus
 • stworzyć przestrzeń do nauki i wymiany oraz budowania bliższych relacji między uczestnikami.
 • oferuj zasoby i wymianę w celu zbadania przywództwa uczestników i potencjału przyszłej współpracy.

FJORDS ma na celu:

 • wzmocnienie i wzmocnienie udziału i widoczności kobiet* pracujących w sztuce i kulturze;
 • badać i praktykować różne elementy transformacyjnego przywództwa kulturowego;
 • ponowne wyobrażenie sobie i wzmocnienie roli liderów sztuki i kultury w przemianach społecznych oraz zapewnienie integracyjnych i partycypacyjnych praktyk w sektorze kultury;
 • zdobycie praktycznych umiejętności i narzędzi do opieki nad sobą i społeczności, zarządzania kulturą i sztuką oraz wykonywania pracy kulturalnej/artystycznej, która rozpoznaje i zajmuje się społecznymi i ekologicznymi wyzwaniami naszych czasów, które są zakorzenione w nierówności i niesprawiedliwości na wielu poziomach;
 • przyczyniać się do międzyinstytucjonalnych partnerstw w celu budowania bardziej odpornych organizacji kulturalnych, które prowadzą pozytywną zmianę społeczną w kierunku bardziej sprawiedliwego, sprawiedliwego i int

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapamiętywania preferencji i ustawień oraz zbierania anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi zgodnie z zasadami określonymi w naszej polityce prywatności. Sprawdzisz tam również zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI >

zmień język
Skip to content